RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation LinksStartpagina > Over
Over RisicotoolboxBodem.nl
De risicotoolbox wordt in opdracht van het ministerie van VROM gebouwd en onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met Rijkswaterstaat, Alterra en Bodem+. De helpdesk voor de Risicotoolbox wordt verzorgd door Bodem+.
Sanscrit is totstandgekomen in samenwerking met: