RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation Links
Documentatie, links en achtergrondinformatie
Rapport ken uw (water)bodemkwaliteit
Het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ van Bodem+ en V&W geeft een compleet overzicht van de onderbouwing van alle normen en beoordelingssystemen voor de chemische kwaliteit van bodem, waterbodem, grond en bagger. Het rapport beschrijft de onderbouwing van alle bodemnormen en beoordelingssystemen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, de Circulaire bodemsanering en de Circulaire sanering waterbodems.
Brochure ken uw (water)bodemkwaliteit
De gelijknamige brochure geeft een eerste indruk van de inhoud van het rapport.
RIVM rapport ‘Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid’
Dit RIVM rapport beschrijft de wetenschappelijke onderbouwing van de maximale waarden voor voor het toepassen van grond en bagger.
Sanscrit toets. De handreiking.
Onder strikte voorwaarden (zie Handreiking Bbk) is het toegestaan om Lokale Maximale Waarden (LMW) boven interventiewaardeniveau vast te stellen. Deze LMW moeten dan getoetst worden aan de Sanscritgrens om te voorkomen dat nieuwe gevallen van spoedeisende sanering kunnen ontstaan. Dit RIVM briefrapport bevat de instructie voor de Sanscrit toets.
Handreiking Besluit bodemkwaliteit
Deze handreiking van Bodem+ beschrijft op een inzichtelijke manier hoe het Besluit in de praktijk toegepast wordt.
Externe links
Bodem+ informatiepagina van Senter Novem/Bodem+ over het nieuwe bodembeleid
VROM vraag en antwoordpagina over het nieuwe bodembeleid
Onbeantwoorde vragen?
Met het nieuwe bodembeleid komen er veel veranderingen op alle betrokken partijen af. Dit roept vanzelfsprekend vragen op. Niet al deze vragen worden beantwoord in de documentatie op deze pagina. De helpdesk van Bodem+ is er om de vragen van gebruikers van de risicotoolbox in goede banen te leiden en zo snel mogelijk te beantwoorden.